Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 30 marca 2021 roku o godz. 12.30 w budynku w Suchcicach

Proponowany porządek obrad komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Analiza i ocena działania oświaty za I półrocze roku szkolnego 2020/2021.
  4. Analiza gminnego kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i integracyjnych na rok 2021.
  5. Realizacja współpracy Gminy Drużbice z organizacjami pozarządowymi w roku 2020.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego

Jarosław Śmigielski