Przewodniczący zaprasza na Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, która odbędzie się w dniu 12 marca 2021 roku o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy w Drużbicach 77A

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Dokonanie analizy i zakwalifikowanie pisma z dnia 23 lutego 2021 roku.
  3. Sprawy różne.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Jacek Walczyk