Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 25 lutego 2021 roku, o godz. 9.00 w budynku w Suchcicach.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Uwagi do protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Analiza i zaopiniowanie projektów uchwał dotyczących zmian w zakresie budżetu gminy Drużbice na rok 2021, będących przedmiotem obrad najbliższej Sesji Rady Gminy Drużbice.
  5. Sprawy różne
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Finansowo – Gospodarczej
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Marcin Okruszek