Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 21 stycznia 2021 roku o godz. 13.30 w Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach – Kolonii

Proponowany porządek obrad komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty Kultury i Porządku Publicznego na 2021 rok
  4. Analiza i ocena funkcjonowania placówek oświatowych na terenie Gminy Drużbice.
  5. Analiza i zaopiniowanie projektów uchwał oświatowych, będących przedmiotem obrad na najbliższej Sesji Rady Gminy.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego

Jarosław Śmigielski