Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 21 lipca 2020 roku o godz. 14.00 w świetlicy wiejskiej Drużbice – Kolonia 122.

Proponowany porządek obrad komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Analiza i ocena funkcjonowania Gminnej Instytucji Kultury w Drużbicach za I półrocze 2020 roku.
  4. Analiza i ocena funkcjonowania placówek oświatowych na terenie Gminy Drużbice.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego

Jarosław Śmigielski