Przewodniczący zaprasza na Komisję ds. łączenia i podziału jednostek pomocniczych w Gminie Drużbice, która odbędzie się w dniu 22 lipca 2019 roku o godz. 10.00 w Budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Opracowanie planu pracy komisji.
  3. Zapoznanie komisji z wnioskami mieszkańców Ras, Drużbic i Drużbic – Kolonii.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący 
Komisji ds. łączenia i podziału
jednostek pomocniczych w Gminie Drużbice

Tomasz Cieślak