Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 16 lipca 2019 roku o godz. 11.00 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Wyjazd do strażnic OSP na terenie gminy Drużbice.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie posiedzenia.
  6. Przewodniczący
    Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego

    Jarosław Śmigielski