Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 21 maja 2019 roku o godz. 14.00 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach 77A.

Proponowany porządek obrad  komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Analiza projektów uchwał będących przedmiotem obrad na najbliższej Sesji Rady Gminy Drużbice.
  4. Sprawy różne. 
  5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Oświaty,
Kultury i porządku Publicznego

Jarosław Śmigielski