Przewodnicząca Rady Gminy zwołuje VII Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2019 r. /wtorek/ o godz. 12.30 w budynku po byłej Szkole w Suchcicach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • przyjęcia Strategii Rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Drużbicach na lata 2019-2025,
  • zmian w budżecie Gminy na 2019 rok,
  • zaciągnięcia długoterminowego kredytu,
  • dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Drużbice.
 5. Ocena zasobów Pomocy Społecznej Gminy Drużbice za rok 2018.
 6. Informacja z działalności Przewodniczącej Rady Gminy pomiędzy sesjami.
 7. Informacja z działalności Wójta pomiędzy sesjami.
 8. Interpelacje Radnych.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Drużbice

Sylwia Stelmach - Piątkowska