Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2019 roku o godz. 12.00 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Wnioski do protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Analiza i zaopiniowanie projektów uchwał będących przedmiotem obrad na najbliższej Sesji Rady Gminy Drużbice.
  4. Analiza stanu zaawansowania robót budowlanych strażnicy OSP w Drużbicach.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący 
Komisji Finansowo – Gospodarczej
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Marcin Okruszek