Zapraszam na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Zdrowia, które odbędzie się w dniu 28 marca 2019 roku ( czwartek ) o godz. 12:00 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.
  3. Ustalenie planu pracy komisji wyjazdowej dot. przeglądu lokali komunalnych i socjalnych.
  4. Przegląd dokumentów dot. mieszkań komunalnych, socjalnych dla Gminy Drużbice – wnioski i zalecenia.
  5. Opinie komisji z przyznawanych mieszkań.
  6. Spray różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Spraw Społecznych i Zdrowia

Krystyna Wardal