Zapraszam na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, które odbędzie się w dniu 28 lutego 2019 roku o godz. 14.00 w budynku Urzędu Gminy w Drużbicach.

Proponowany porządek obrad  komisji:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Analiza projektów uchwał będących przedmiotem obrad na najbliższej Sesji Rady Gminy.
  3. Sprawy różne. 
  4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Oświaty,
Kultury i porządku Publicznego

Jarosław Śmigielski