Przewodniczący zaprasza na Komisję Rewizyjną, która odbędzie się w dniu 27 lutego 2019 roku o godz. 9.00 w Budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Ustalenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
  3. Sprawy różne.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej

Józef Bartkiewicz