Przewodniczący zaprasza na Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, która odbędzie się w dniu 1 lutego 2019 roku o godz. 14.00 w Budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Ustalenie Planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok.
  3. Sprawy różne.
  4. Zamknięcie posiedzenia.
  5. Przewodniczący 
    Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

    Jacek Walczyk