Przewodniczący zaprasza na posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w dniu 22 stycznia 2019 roku o godz. 12.30 w budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia komisji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Ustalenie Planu pracy dla Komisji Finansowo – Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
  3. Zaopiniowanie projektów uchwał związanych z budżetem gminy i tematyką, którą zajmuje się komisja – będących przedmiotem obrad na najbliższej Sesji Rady Gminy Drużbice.
  4. Analiza (wizja lokalna na obiekcie) ocena stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych praz związanych z budową strażnicy OSP w Drużbicach.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący 
Komisji Finansowo – Gospodarczej
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Marcin Okruszek