Przewodniczący zaprasza na Komisję Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, która odbędzie się w dniu 15 stycznia 2019 roku o godz. 15.00 w Budynku Urzędu Gminy Drużbice 77A.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Ustalenie Planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego na 2019 rok.
  3. Sprawy różne.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący 
Komisji Oświaty, Kultury
i Porządku Publicznego

Jarosław Śmigielski