Uprzejmie zawiadamiam, że wznowienie obrad I Sesji Rady Drużbice odbędzie się w dniu 29 listopada 2018 r. o godz. 14:00 w siedzibie Świetlicy Wiejskiej, Drużbice – Kolonia 122A.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Tryb. z dnia 26 listopada 2018 r.