Komisarz Wyborczy w Piotrkowie Trybunalskim zwołuje I Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie sie w dniu 23 listopada 2018 r. o godz. 9.30 w Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach - Kolonii 122.

Prządek obrad:

 1. Odczytanie treści Postanowienia Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim, z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Drużbice, w powiecie bełchatowskim województwa łódzkiego przez Przewodniczącego - Seniora.
 2. Otwarcie sesji Rady Gminy Drużbice.
 3. Złożenie ślubowania przez Radnych.
 4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Drużbice.
  • zgłaszanie kandydatów,
  • wybór komisji skrutacyjnej,
  • przeprowadzenie głosowania.
 5. Przejęcie prowadzenia obrad przez wybranego Przewodniczącego Rady Gminy.
 6. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.
 7. Po wypełnieniu powyższych punktów, dopuścić możliwość rozszerzenia porządku sesji o podejmowanie uchwał wynikających z ustawy o samorządzie gminnym, niezbędnych do dalszego funkcjonowania organów samorządu.
 8. Zamknięcie sesji.