Przewodniczący Rady Gminy zwołuje XXXIX Sesję Rady Gminy Drużbice, która odbędzie się w dniu 8 listopada 2018 roku /czwartek/ o godz. 9.30 w Świetlicy Wiejskiej w Drużbicach 122A.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wnioski do protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Drużbice na lata 2019-2021,
  • zmian w budżecie Gminy Drużbice na 2018 rok.
  • udzielenia dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Drużbicach, gmina Drużbice,
 5. Informacja z działalności Wójta Gminy między sesjami.
 6. Interpelacje radnych.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie sesji.