Gminą partnerską dla Drużbic jest Gmina i Miasto Nowe Brzesko położone w województwie małopolskim, w powiecie proszowickim niedaleko Krakowa.

Dokument potwierdzający zawiązanie współpracy pomiędzy samorządami podpisano 6 października 2009 roku.

Głównym celem partnerstwa jest nawiązanie kontaktów pomiędzy mieszkańcami obu gmin, integracja, wymiana dobrych praktyk oraz wspólne poszukiwanie rozwiązań problemów społeczeństwa, wynikających głównie ze specyfiki gmin (bezrobocie, wykluczenie społeczne).