Fundusze Europejskie

 

 

 

 

Fundusze Europejskie2

 

 

 

 

Gmina Drużbice otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH +'' 2021 z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 pn.: „Utworzenie w 2021 roku

24 nowych miejsc opieki w Gminnym Żłobku w Drużbicach pod nr 16”.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 393 261,60 zł

DOFINANSOWNAIE: 792 000,00 zł

 

Opis projektu:

Zadanie obejmuje przebudowę istniejącego budynku komunalnego na żłobek samorządowy w miejscowości Drużbice 16. W ramach zadania planuje się utworzenie 24 miejsc opieki nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia do 3 lat.  

 

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: prace projektowe, budowlane, zakup wyposażenia, zabawek, pomocy dydaktycznych, nadzór inwestorski oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń.

 

Zakres robót budowlanych niezbędnych do wykonania przy budowie budynku:

  1. prace przygotowawcze: zabezpieczenia placu, wygrodzenia, organizacja placu budowy,
  2. roboty budowlane zgodne z dokumentacją techniczną,
  3. roboty instalacyjne wewnętrzne i zewnętrzne, ich podłączenia do sieci,
  4. prace wykończeniowe i montaż wyposażenia wg projektu architektonicznego.

 

W nowym obiekcie znajdą się takie pomieszczenia jak: sala zabaw dla dzieci, sypialnia, zaplecze kuchenne, szatnia dla dzieci, łazienka dla dzieci, łazienka dla personelu, pokój socjalny, zaplecze administracyjne. Ponadto planowane jest również kompletne doposażenie wszystkich pomieszczeń. W ramach inwestycji zaplanowano również zagospodarowanie terenu  w postaci placu zabaw wraz z ogrodzeniem, elementami małej architektury, utwardzeniem i nasadzeniami.

Realizacja inwestycji przyczyni się do:

  • zwiększenia dostępności do usług opiekuńczych w szczególności dla dzieci do lat 3 w gminie Drużbice,
  • zwiększenia dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców gminy Drużbice,
  • wzrostu aktywności zawodowej kobiet/mężczyzn wyłączonych z rynku pracy
    z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 3 na obszarze objętym projektem,
  • poprawy warunków życia rodzin posiadających dzieci do lat 3, które będą mogły skorzystać z kompleksowej opieki w nowo wybudowanej placówce i wrócić na rynek pracy.

Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to październik 2021 roku.