logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Zadanie pn.: „Zakup nowego ciągnika wraz z kosiarką wysięgnikową oraz głowicą czyszczącą do rowów” dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość ogólna zadania: 272 937,00 zł brutto

Dofinansowanie: pożyczka w wysokości do 95% wartości ogólnej, tj. 259 289,00 zł

Zakres projektu: doposażenie i wzmocnienie bazy technicznej Referatu Remontowo-Technicznego poprzez zakup nowego sprzętu - ciągnik wraz kosiarką wysięgnikową oraz głowicą czyszczącą do rowów.

www.zainwestujwekologie.pl