logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Utworzenie punktu dydaktycznego pn.: Zielona klasa” przy Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rasach dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość ogólna zadania: 54 387,00 zł brutto

Dofinansowanie: dotacja w wysokości do 90% wartości ogólnej zadania, tj. 48 947,00 zł

Zakres projektu: zakup elementów wyposażenia punktu dydaktycznego, pomocy dydaktycznych oraz nasadzeń. Organizacja wydarzeń realizowanych w oparciu o utworzony punkt dydaktyczny.

www.zainwestujwekologie.pl