logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Edukacji Ekologicznej pn.: „Woda to skarb” realizowany w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rasach dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość ogólna zadania: 18 914,00 zł brutto

Dofinansowanie: dotacja w wysokości do 90% wartości ogólnej zadania, tj. 16 914,00 zł

Zakres projektu: zakup pomocy dydaktycznych, organizacja wycieczek, warsztatów stacjonarnych/ terenowych oraz konkursów.

www.zainwestujwekologie.pl