logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Edukacji Ekologicznej pn.: „Razem dla czystego powietrza” realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drużbicach dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość ogólna zadania: 22 007,00 zł brutto

Dofinansowanie: dotacja w wysokości do 90% wartości ogólnej zadania, tj. 19 802,00 zł

Zakres projektu: zakup pomocy dydaktycznych, organizacja wycieczek, warsztatów stacjonarnych/ terenowych oraz konkursów.

www.zainwestujwekologie.pl