Drukuj

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego)

 Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego)

Wniosek o wydanie zaświadczenia na jakim terenie, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Drużbice, położona działka