Podatek od nieruchomości

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDN-1

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDN-2

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIN-1

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIN-2

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników ZIN-3

Podatek rolny

Deklaracja na podatek rolny DR-1

Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDR-1

Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDR-2

Informacja o gruntach IR-1

Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIR-1

Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIR-2

Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników ZIR-3

Podatek leśny

Deklaracja na podatek leśny DL-1

Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZDL-1

Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZDL-2

Informacja o lasach IL-1

Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIL-1

Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIL-2

Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników ZIL-3

Broszury informacyjne

Broszura do formularza „Deklaracja na podatek od nieruchomości"

Broszura do formularza „Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych"

Broszura do formularza „Deklaracja na podatek rolny"

Broszura do formularza „Informacja o gruntach"

Broszura do formularza „Deklaracja na podatek leśny"

Broszura do formularza „Informacja o lasach"

Zaświadczenia o niezaleganiu

Podatek od środków transportu