Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim serdecznie zaprasza, posiadających wykształcenie wyższe:

  1. pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych,
  2. innych osób mających co najmniej 5-letni staż pracy w urzędach lub jednostkach, o których mowa w pkt 1 (w tym emerytowanych),

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim przekazuje informację dot. zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Pełna treść informacji

Informacja
Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 27 marca 2018 r.

o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Informujemy, że na stronie Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są informacje dotyczące Urzędników Wyborczych. Jednocześnie informujemy, że termin dokonywania zgłoszeń kandydatów został przedłużony do 6 kwietnia

15 marca br. upływa termin zgłaszania kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego. Szczegółowe informacje dotyczące naboru na urzędników wyborczych znajdują się na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim piotrkow-trybunalski.kbw.gov.pl