Informacja
Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 27 marca 2018 r.

o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

W związku z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim, informuje o zmianie liczby urzędników wyborczych oraz zasad dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskich.

Pełna treść informacji
Informacja o naborze na urzędników wyborczych (tekst ujednolicony)