Wybory Samorządowe 2018

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim przekazuje informację dot. zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Pełna treść informacji
Wybory Samorządowe 2018

Informacja
Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 27 marca 2018 r.

o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Wybory Samorządowe 2018

Informujemy, że na stronie Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są informacje dotyczące Urzędników Wyborczych. Jednocześnie informujemy, że termin dokonywania zgłoszeń kandydatów został przedłużony do 6 kwietnia

Wybory Samorządowe 2018

15 marca br. upływa termin zgłaszania kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego. Szczegółowe informacje dotyczące naboru na urzędników wyborczych znajdują się na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim piotrkow-trybunalski.kbw.gov.pl