Kierownik: Ewa Pacześ

telefon:

Suchcice – 44 631 15 60

Wadlew – 44 631 12 85