Realizując Uchwałę Nr XLII/294/2010 Rady Gminy Drużbice z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminna Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Drużbice, informuje o rozpoczęciu ponownych konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Drużbice w 2022 r. z organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

 1. Przedmiot konsultacji:

Program Współpracy Gminy Drużbice w 2022 r. z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotowymi o których mowa w art. 3 ust. 3 stawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

rozpoczęcie – 9 listopada 2021 r.

zakończenie – 16 listopada 2021 r.

 1. Uczestnicy:
  • Organizacje pozarządowe,
  • Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), których określony w statucie obszar działania obejmuje Gminę Drużbice.
 2. Jednostka właściwa do przeprowadzenia konsultacji:

Urząd Gminy Drużbice – pracownik ds. promocji, zdrowia, współpracy z organizacjami pozarządowymi i OSP

 1. Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Opinie w sprawie Programu Współpracy Gminy Drużbice w 2022 r. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego należy składać
na formularzu zgłoszenia opinii wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia
nr 0050. 135 .2021 Wójta Gminy Drużbice z dnia 8 października 2021 r. w jeden
z przedstawionych sposobów:

 • pozostawić w sekretariacie Urzędu Gminy w Drużbicach
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Drużbicach, Drużbice 77A, 97-403 Drużbice.

Zarządzenie 050.151.2021

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Pełna treść ogłoszenia