Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2019 roku w zakresie sportu i kultury fizycznej

Pełna treść ogłoszenia

Skład komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego

Powołuje się komisję konkursową do zaopiniowania ofert zgłoszonych na konkurs dotyczący realizacji zadań gminy z zakresu:

Zadanie 2: Prowadzenie młodzieżowych drużyn piłki siatkowej na terenie Gminy Drużbice oraz organizowanie przygotowań i jej uczestnictwa w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich rozgrywkach sportowych.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2019 roku w zakresie:

  • sportu i kultury fizycznej,
  • kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Pełna treść ogłoszenia