logo organizacje pozarządowe

Nabór kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej
opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

  • upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych poprzez organizację szkoleń w zakresie: warcaby ,szachy ,tenis stołowy ,piłka nożna ,strzelectwo, biegi przełajowe oraz organizowanie przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprezach sportowych,
  • prowadzenie młodzieżowych drużyn piłki siatkowej na terenie Gminy Drużbice oraz organizowanie przygotowań i jej uczestnictwa w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich rozgrywkach sportowych.

logo organizacje pozarządowe

Ogłoszenie

wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego przeprowadzonego
w dniu 20 lutego 2017 roku

Działając na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817,) ogłaszam, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego na terenie Gminy Drużbice przeprowadzonego w dniu 20 lutego 2017 roku zostali wybrani niżej wymienieni oferenci:

logo organizacje pozarządowe

ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2017
WÓJTA GMINY DRUŻBICE

z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku

Pełna treść zarządzenia
logo organizacje pozarządowe

ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2017
WÓJTA GMINY DRUŻBICE

z dnia 21 lutego 2017 r.
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego

Pełna treść zarządzenia
logo organizacje pozarządowe

Nabór kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone
w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

  • upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych poprzez organizację szkoleń w zakresie: warcaby ,szachy ,tenis stołowy ,piłka nożna ,strzelectwo, biegi przełajowe oraz organizowanie przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprezach sportowych,
  • prowadzenie młodzieżowych drużyn piłki siatkowej na terenie Gminy Drużbice oraz organizowanie przygotowań i jej uczestnictwa w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich rozgrywkach sportowych,
  • rozwijanie przedsięwzięć kulturalnych i regionalnych poprzez organizację i współorganizację imprez kulturalnych, okolicznościowych podtrzymujących tożsamość lokalną z udziałem mieszkańców oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych, w tym twórczości muzycznej ,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2017