Ogłoszenie

wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego
przeprowadzonego w dniu 20 marca 2017 roku

Działając na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817,) ogłaszam, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego na terenie Gminy Drużbice przeprowadzonego w dniu 20 marca 2017 roku zostali wybrani niżej wymienieni oferenci:

  1. Gminny Ludowy Klub Sportowy w Drużbicach do realizacji zadania „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych poprzez organizację szkoleń w zakresie: warcaby, szachy, tenis stołowy, piłka nożna, strzelectwo, biegi przełajowe oraz organizowanie przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprezach sportowych”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 14.000,00 zł;
  2. Bełchatowski Klub Lekkoatletyczny do realizacji zadania „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w różnych kategoriach wiekowych poprzez organizację szkoleń w zakresie: warcaby, szachy, tenis stołowy, piłka nożna, strzelectwo, biegi przełajowe oraz organizowanie przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprezach sportowych”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 4.000,00 zł;
  3. Gminny Ludowy Klub Sportowy „Siatkarz” Drużbice do realizacji zadania „Prowadzenie młodzieżowych drużyn piłki siatkowej na terenie Gminy Drużbice oraz organizowanie przygotowań i jej uczestnictwa w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich rozgrywkach sportowych”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 22.000,00 zł.

Wójt Gminy Drużbice
Bożena Zielińska