ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2017
WÓJTA GMINY DRUŻBICE

z dnia 22 lutego 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku

Pełna treść zarządzenia