Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2019 roku w zakresie sportu i kultury fizycznej

Pełna treść ogłoszenia