b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20230519_przemoc_przemoc.jpg

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zachęca do zapoznania się z artykułem “Krzywdzę swoich bliskich – co zrobić, żeby przestać?” zamieszczonym w magazynie „Świat kobiety” 5 maja br.

https://instytutnowejkultury.pl/cykl-artykulow-na-temat-zjawiska-przemocy-domowej/

Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia energii
elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy zużycie w 2021 r. nie
przekraczało 5 MWh, kwota dodatku wynosi 1000 zł. Jeżeli zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie
domowym w 2021 r. przekroczyło 5 MWh, wówczas kwota dodatku to 1500 zł. Aby uzyskać dodatek
elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem
energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh. Kolejnym
warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku elektrycznego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła
ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).
We wniosku znajdują się dane o wnioskodawcy i wszystkich członkach jego gospodarstwa domowego.
Należy podać też numer konta bankowego i określić organ samorządu, do którego składany jest wniosek.
Należy również wskazać główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy, które
zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB.
We wniosku trzeba oświadczyć m.in., że gospodarstwo nie korzysta z dodatku węglowego, ani innych
dodatków przewidzianych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła.
Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, które posiadają mikroinstalację OZE,
której produkcja jest rozliczana zgodnie z ustawą o OZE.

Gmina Drużbice kontynuuje w 2023 roku realizację rządowego Programu „Opieka wytchnieniowa”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach zaprasza osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi opieki wytchnieniowej w 2023 roku do kontaktu telefonicznego z pracownikami socjalnymi, tel. 44 631-10-13, 573-793-001, 573-793-003.

Program „Opieka wytchnieniowa” kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługa przysługuje w przypadku zamieszkiwania we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną.

Usługa ma na celu czasowe odciążenie członków rodzin lub opiekunów od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Program „Opieka wytchnieniowa: - edycja 2023 jest realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Więcej informacji:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

https://www.gov.pl/attachment/8e4648e0-3088-426d-b9d8-8681519581c4

https://www.gov.pl/web/rodzina/logotypy-ministerstwa

„Mamy mało czasu. Od teraz – trzy tygodnie… Guz nie czeka, musimy go jak najszybciej usunąć, by dać tacie szansę na życie! Dlatego w imieniu taty i całej naszej rodziny z całego serca prosimy o pomoc… Tylko z Wami się uda!

Paulina, córka Wiesława z mamą Aliną i bratem Mariuszem”

Więcej informacji i możliwość dokonania wpłaty:

https://www.siepomaga.pl/wieslaw-szafran