Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres zasiłkowy, który rozpocznie się 1 czerwca 2021 r. przyjmowane będą w formie elektronicznej od 1 lutego 2021 r., a w formie papierowej od 1 kwietnia 2021 r.

 

Okres zasiłkowy, który rozpoczął się w lipcu 2019 r. trwa do 31 maja 2021 r., w związku z tym świadczenia wychowawcze przyznane w 2019 r. będą wypłacane do 31 maja 2021r.

start.jpg

Wójt Gminy Drużbice informuje rodziców i opiekunów uczniów oraz osoby uczące się, że w 2020 roku kontynuowana jest realizacja rządowego programu „Dobry start”.

 

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, raz w roku, na dziecko lub osobę uczącą się, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci i osoby uczące się legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia, świadczenie dobry start otrzymają także uczniowie szkół dla dorosłych i szkół policealnych.

Aby otrzymać wsparcie należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun dziecka, a także osoba ucząca się.

Od 1 lipca 2020 roku wnioski można składać on-line przez stronę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: empatia.mpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną i Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Od 1 sierpnia 2020 roku wnioski można składać drogą tradycyjną (papierową) w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach, Drużbice 20, pokój nr 4 i 8.

 

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego, w trosce o zdrowie mieszkańców naszej gminy Wójt Gminy Drużbice zwraca się z prośbą o składanie wniosków drogą elektroniczną.

 

Na wnioski złożone w lipcu i sierpniu rodziny otrzymają wsparcie najpóźniej do 30 września 2020 roku, natomiast na złożone w terminie późniejszym wypłata świadczenia nastąpi najpóźniej w przeciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku. Wnioski w ramach programu „Dobry start” będą przyjmowane do 30 listopada 2020 roku.

Uwaga! Świadczenie dobry start nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. zerówka) w szkole lub przedszkolu.

Bliższych informacji na temat programu „Dobry start” udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach, Drużbice 20, pokój nr 8 i 4, tel. 44 631 10 13.

Informacje na temat świadczenia dobry start można także uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

gallery1

Z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drużbicach Wójt Gminy Drużbice zorganizował konkurs profilaktyczny dla uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Uczniowie klas I-IV wykonali prace plastyczne, a uczniowie klas V-VIII prace literackie, w nawiązaniu do spektaklu "Strach ma wielkie oczy".

W 2006 roku Sejm RP uznając potrzebę poprawy losu dzieci odrzuconych i osieroconych oraz działań na rzecz rozwoju i popularyzacji ruchu rodzicielstwa zastępczego w Polsce ustanowił dzień 30 maja Dniem Rodzicielstwa Zastępczego.

Na terenie naszej gminy również funkcjonują rodziny zastępcze, które starają się stworzyć dzieciom prawdziwy dom, dbając o zaspokojenie potrzeb dzieci, wychowując, wspierając.

Rodzice Zastępczy zasługują na szczególne podziękowania za wielkie serce i troskliwą miłość oraz oddanie, którym obdarzają przyjęte pod opiekę dzieci.

Osoby gotowe do podjęcia wyzwania zostania rodzicami zastępczymi mogą się kontaktować z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, które udzieli szczegółowych informacji na ten temat.
Kontakt: PCPR w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 66, Zespół ds. pieczy zastępczej, tel. 44 739-48-05