Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach ogłasza nabór na stanowisko: opiekunka środowiskowa

Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie realizuje projekt RPO WŁ (V) - 2019-2020 pod nazwą: "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (V) realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020".

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach ogłasza nabór na stanowisko: opiekunka środowiskowa

Od 1 października 2018r. Przy Szpitalu Wojewódzkim w Bełchatowie istnieje jednostka, realizująca świadczenia zdrowotne – ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (ZLŚ). Zespół zajmuje się leczeniem, rehabilitacją osób dorosłych chorujących psychicznie, które zamieszkują powiat bełchatowski.

Zespół Leczenia Środowiskowego zajmuje się leczeniem osób, które ze względu na występujące objawy, problemy w codziennym funkcjonowaniu oraz niedostatecznie oparcie społeczne mają trudności w korzystaniu z leczenia ambulatoryjnego, ale jednocześnie nie wymagają aktualnie hospitalizacji.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie informuje, że w dniu dzisiejszym rozpoczyna działalność Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego w ramach realizacji projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.

„Centrum Usług Społecznych dla Powiatu bełchatowskiego”

Wypożyczalnia mieści się w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Czapliniecka 66, 97-400 Bełchatów.

Czynna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.30-15.30.