Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie realizuje projekt RPO WŁ (V) - 2019-2020 pod nazwą: "Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie bełchatowskim (V) realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020".

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach ogłasza nabór na stanowisko: opiekunka środowiskowa

Od 1 października 2018r. Przy Szpitalu Wojewódzkim w Bełchatowie istnieje jednostka, realizująca świadczenia zdrowotne – ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (ZLŚ). Zespół zajmuje się leczeniem, rehabilitacją osób dorosłych chorujących psychicznie, które zamieszkują powiat bełchatowski.

Zespół Leczenia Środowiskowego zajmuje się leczeniem osób, które ze względu na występujące objawy, problemy w codziennym funkcjonowaniu oraz niedostatecznie oparcie społeczne mają trudności w korzystaniu z leczenia ambulatoryjnego, ale jednocześnie nie wymagają aktualnie hospitalizacji.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie informuje, że w dniu dzisiejszym rozpoczyna działalność Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego w ramach realizacji projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.

„Centrum Usług Społecznych dla Powiatu bełchatowskiego”

Wypożyczalnia mieści się w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Czapliniecka 66, 97-400 Bełchatów.

Czynna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.30-15.30.

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów MACIERZ

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów „MACIERZ” informuje o realizacji od lutego do grudnia 2018 r. zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej z zakresie pomocy pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw i osobom im najbliższym.

OŚRODEK DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM
ŚWIADKÓW PRZESTĘPSTW I OSÓB IM NAJBLIŻSZYCH
Bełchatów przy ulicy Wyszyńskiego 42 (dom parafialny)

Pełna treść informacji