Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drużbicach przyłącza się do działań podjętych przez Krajową Radę Związków Abstynenckich zmierzających do delegalizacji reklamy i promocji napojów alkoholowych.

Osoby zainteresowane udzieleniem poparcia dla tej inicjatywy zapraszamy do siedziby GKRPA w Drużbicach Drużbice 20 ( budynek Ośrodka Zdrowia) celem podpisania petycji kierowanej do Kancelarii Senatu RP.

Klauzula RODO

Szanowni Państwo,

W związku z wydłużeniem terminu rekrutacji, zwracamy się ponownie z prośbą o wspieracie w procesie promocji i rekrutacji projektu: „Czas na przedsiębiorczość ” realizowanego przez Stowarzyszenie PROREW współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 08 – VIII Zatrudnienie, Działania 03 – VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałania 01 – VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych.

Projekt: Czas na przedsiębiorczość

Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 08 – VIII Zatrudnienie, Działania 03 – VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałania 01 – VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych.

Pełna treść informacji
Program Pomocy Dzieciom

Program Pomocy Dzieciom został utworzony w 2013 roku i jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu,

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach ogłasza nabór na stanowisko: opiekunka środowiskowa