gallery1

Z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drużbicach Wójt Gminy Drużbice zorganizował konkurs profilaktyczny dla uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Uczniowie klas I-IV wykonali prace plastyczne, a uczniowie klas V-VIII prace literackie, w nawiązaniu do spektaklu "Strach ma wielkie oczy".

W 2006 roku Sejm RP uznając potrzebę poprawy losu dzieci odrzuconych i osieroconych oraz działań na rzecz rozwoju i popularyzacji ruchu rodzicielstwa zastępczego w Polsce ustanowił dzień 30 maja Dniem Rodzicielstwa Zastępczego.

Na terenie naszej gminy również funkcjonują rodziny zastępcze, które starają się stworzyć dzieciom prawdziwy dom, dbając o zaspokojenie potrzeb dzieci, wychowując, wspierając.

Rodzice Zastępczy zasługują na szczególne podziękowania za wielkie serce i troskliwą miłość oraz oddanie, którym obdarzają przyjęte pod opiekę dzieci.

Osoby gotowe do podjęcia wyzwania zostania rodzicami zastępczymi mogą się kontaktować z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, które udzieli szczegółowych informacji na ten temat.
Kontakt: PCPR w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 66, Zespół ds. pieczy zastępczej, tel. 44 739-48-05

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach informuje, że w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 w okresie zamknięcia placówek edukacyjnych, w których stołówka szkolna jest nieczynna i dziecko nie spożywa posiłków - istnieje możliwość przyznania z Ośrodka Pomocy Społecznej, pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności bądź świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

gallery1

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Drużbicach informuje, iż rzecznik Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertkami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ opracował nową publikację pn. „Osobisty plan awaryjny”

gallery1

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Drużbicach informuje o funkcjonowaniu bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (https://twojparasol.com/).