b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20210129_paczka_kurenda.jpg

Uwaga!
Zgodnie z obowiązującymi zasadami, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19, podczas odbioru żywności konieczne jest:
- zakrywanie ust i nosa,
- dezynfekcja rąk przed wejściem lub posiadanie rękawiczek ochronnych,
- zachowanie bezpiecznej odległości między osobami,
nie mniejszej niż 1,5 m,
- powstrzymaniu się od osobistego odbioru paczki, jeżeli występują objawy gorączki, kaszlu, przeziębienia.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20210129_500_500.jpg

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach informuje, że od dnia 1 lutego 2021 r. można składać drogą elektroniczną wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na kolejny okres świadczeniowy, który rozpoczyna się od miesiąca czerwca 2021r.

 

Wnioski można składać za pośrednictwem m.in. portalu Empatia, bankowości elektronicznej czy PUE ZUS . W formie tradycyjnej (papierowej) będzie to możliwe dopiero od 1 kwietnia 2021 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o ww. świadczenie na okres świadczeniowy 2021/2022 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

- w lutym, marcu lub kwietniu: ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca 2021 r.,

  • w maju 2021 r. ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 lipca 2021 r.,

  • w czerwcu 2021 r. ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 sierpnia 2021 r.,

  • w lipcu 2021 r. ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 września 2021 r.

  • w sierpniu 2021 r. ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 października 2021r.

Prawo do świadczenia wychowawczego (500+) ustalone na okres zasiłkowy 2019/2021 wygasa z dniem 31.05.2021r.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20201209_pcpr_pcpr.jpg

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie w ramach projektu "Centrum Usług Środowiskowych dla powiatu bełchatowskiego", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizuje zadanie pn. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego. W ramach tego działania niesamodzielni mieszkańcy powiatu bełchatowskiego mogą nieodpłatnie wypożyczać następujący specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny: schodołaz kroczący, podnośnik transportowo-kąpielowy, fotel obrotowy kąpielowy, łóżko rehabilitacyjne, wózek inwalidzki (aluminium), chodzik trójkołowy, materac przeciwodleżynowy. Nie będą pobierane opłaty za wypożyczony sprzęt.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 44 739 48 07.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie:http://www.pcpr.powiat-belchatowski.pl/node/307

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20201129_pomoc_pomoc.jpg

Ważna informacja !

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Do pomocy uprawnia dochód:

- 1542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

- 1 161,60 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Aby otrzymać skierowanie należy zgłosić się telefonicznie do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach. Telefon do kontaktu: 44 631-10-13.

Zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Części 2 programu „Czyste Powietrze” wydawane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach.

 

Gospodarstwo domowe tworzą:
1) osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
2) osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:
1) przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
2) ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

 

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego prosimy o składanie żądań o wydanie zaświadczenia w następujący sposób:

 

  • pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach,

    97-403 Drużbice, Drużbice 20,

  • elektronicznie (ePUAP) - taki wniosek musi być podpisany podpisem elektronicznym,

  • wrzucając do skrzynki korespondencyjnej wystawionej przed wejściem do budynku Urzędu Gminy w Drużbicach, Drużbice 77A.

Informacje dotyczące wydawania zaświadczeń są udzielane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drużbicach, telefon 44 631 10 88 wew. 33

 

Informacje o Programie Czyste Powietrze są udzielane w Urzędzie Gminy w Drużbicach, telefon 44 631 10 78 wew. 23

 

Tutaj do pobrania:

Żądanie wydania zaświadczenia

Klauzula informacyjna