Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie jako realizator programu „Aktywny samorząd” dla powiatu bełchatowskiego, informuje o kolejnej edycji pilotażawego programu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2021.
Program jest skierowany do osób z niepełnosprawnością zamieszkujących teren powiatu bełchatowskiego, legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności oraz spełniających warunki uczestnictwa w programie.

Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą pomocy dla osób niepełnosprawnych na pokrycie kosztów nauki w szkołach policealnych i wyższych oraz likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.

Harmonogram naboru wniosków

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20210129_paczka_kurenda.jpg

Uwaga!
Zgodnie z obowiązującymi zasadami, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19, podczas odbioru żywności konieczne jest:
- zakrywanie ust i nosa,
- dezynfekcja rąk przed wejściem lub posiadanie rękawiczek ochronnych,
- zachowanie bezpiecznej odległości między osobami,
nie mniejszej niż 1,5 m,
- powstrzymaniu się od osobistego odbioru paczki, jeżeli występują objawy gorączki, kaszlu, przeziębienia.

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20210129_500_500.jpg

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach informuje, że od dnia 1 lutego 2021 r. można składać drogą elektroniczną wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na kolejny okres świadczeniowy, który rozpoczyna się od miesiąca czerwca 2021r.

 

Wnioski można składać za pośrednictwem m.in. portalu Empatia, bankowości elektronicznej czy PUE ZUS . W formie tradycyjnej (papierowej) będzie to możliwe dopiero od 1 kwietnia 2021 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o ww. świadczenie na okres świadczeniowy 2021/2022 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

- w lutym, marcu lub kwietniu: ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca 2021 r.,

  • w maju 2021 r. ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 lipca 2021 r.,

  • w czerwcu 2021 r. ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 sierpnia 2021 r.,

  • w lipcu 2021 r. ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 września 2021 r.

  • w sierpniu 2021 r. ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 października 2021r.

Prawo do świadczenia wychowawczego (500+) ustalone na okres zasiłkowy 2019/2021 wygasa z dniem 31.05.2021r.