Drukuj

Adresatami Karty Dużej Rodziny są rodziny wielodzietne, w tym rodziny zastępcze, zamieszkałe na terenie gminy Drużbice. Celem Karty jest umocnienie rodziny, wsparcie realizacji jej funkcji, promocji modelu rodziny wielodzietnej oraz kształtowaniu pozytywnego jej wizerunku.

Karta jest dokumentem uprawniającym do korzystania z ulg i preferencji oferty przygotowanej przez Gminę Drużbice dla członków rodzin, tj.

Karta zawiera: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer Karty oraz termin ważności.

Aby otrzymać Kartę należy złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drużbicach.

Do wniosku należy dołączyć :