Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach  przy współpracy z Bankiem Żywności w Łodzi realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2022 – październik 2022.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

  • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe);
  • skrobiowe (makaron jajeczny),
  • mleczne (mleko UHT),
  • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, filet z makreli w oleju),
  • cukier (cukier biały),
  • tłuszcze (olej rzepakowy).

Pomoc żywnościowa trafiła do 1027 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu gminy Drużbice.

Wydaliśmy osobom potrzebującym:

- 25 ton żywności;

- 2000 paczek żywnościowych;

W ramach POPŻ Podprogram 2021 dla 23 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 1 warsztaty żywieniowo dietetyczne w ramach działań towarzyszących.

            Jednocześnie informujemy, że nabór wniosków do nowego programu planowany jest od  stycznia 2023 roku. Zapisy będą przyjmowane telefoniczne lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbciach. Pomoc będą mogły otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

  • 1 707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania 
    z pomocy społecznej (tj. 776 zł).
  • 1 320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 600 zł).