Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że wnioski o dodatek węglowy oraz o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła składa się ze względu na miejsce zamieszkania, do dnia 30 listopada 2022r.

 

Zgodnie z nowelizacjami ustaw dotyczących wypłaty ww. dodatków, które weszły w życie w dniu 3 listopada 2022 r. w przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych, zamieszkujących pod jednym adresem w odrębnych lokalach, nie stosuje się zasady jeden adres – jeden dodatek. Oznacza to, że gospodarstwom domowym zamieszkującym w odrębnych lokalach (które nie mają odrębnego adresu) przysługuje dodatek węglowy lub dodatek z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła.

Przyznanie dodatków w przypadku takich gospodarstw domowych nastąpi w drodze decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 44 631 10 13.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami dodatki przysługują również gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB do dnia 11 sierpnia 2022r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest jedno ze źródeł, o których mowa w odpowiednich ustawach.

Poza powyższymi zmianami obowiązują wszystkie dotychczasowe wymogi dla przyznania dodatków.

 

Więcej informacji dot. wprowadzonych zmian:

https://www.gov.pl/web/klimat/poradnik-dla-samorzadow-dotyczacy-wyplaty-dodatku-weglowego