Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że wnioski o dodatek osłonowy można składać tylko do 31.10.2022 r.
Jest to dodatek, który ma na celu zrekompensowanie obywatelom wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności. Jego przyznanie jest uzależnione od dochodu osiągniętego w 2021 r.:
- w gospodarstwie domowym jednoosobowym, kryterium dochodowe wynosi 2.100 zł,
- w gospodarstwie domowym wieloosobowym, kryterium dochodowe wynosi 1.500 zł na osobę;
W przypadku, gdy dochód przekracza powyższe kwoty, obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę.

Więcej informacji:

https://druzbice.pl/index.php/dla-mieszkancow/pomoc-spoleczna/2172-dodatek-oslonowy