b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20220623_gops_gops.jpg

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza osoby w niepełnosprawnościami do skorzystania z usług asystenta osobistego. Zadaniem asystenta jest wspieranie osoby z niepełnosprawnością w wykonywaniu codziennych czynności, w tym czynnościach samoobsługowych oraz wsparcie w funkcjonowaniu w życiu społecznym np. wsparcie w dojazdach do wybranych miejsc, załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu z dóbr kultury.

 

Z usługi może skorzystać:

  • osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym albo traktowane na równi z wymienionymi,
  • dziecko do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Usługa jest świadczona bezpłatnie w ramach resortowego Programu MRiPS „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022.

 

Kontakt do pracowników socjalnych: 573-793-003, 573-003-001

więcej informacji o programie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022