b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20220321_asystent_asystent.jpg

Gmina Drużbice przystąpiła do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022 realizowanego ze środków Fundusz Solidarnościowego.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” kierowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym albo traktowane na równi z wymienionymi oraz do dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługa asystencji osobistej ma na celu wsparcie adresatów programu w wykonywaniu codziennych czynności poprzez wsparcie w czynnościach dnia codziennego, w tym czynnościach samoobsługowych oraz wsparcie w funkcjonowaniu w życiu społecznym np. wsparcie w dojazdach do wybranych miejsc, załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu z dóbr kultury.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach prosi osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w 2022 roku o kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi, tel. 44 631-10-13 wew. 1 lub 2 lub 3.

więcej informacji o programie:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022